AUTOCAD MECHANICAL

I. WPROWADZENIE DO ŚRODOWISKA PRACY PROGRAMU
• Obszary robocze AC Mechanical („Mechanical”, „Struktura”)
• Wstążki i paski narzędziowe
• Opcje programu

II. NARZĘDZIA RYSUNKOWE I EDYCYJNE WSPOMAGAJĄCE PROCES PROJEKTOWANIA
• Linie konstrukcyjne
• Linie środkowe

III. PRACA NA WARSTWACH
• Grupowanie warstw
• Zarządzanie warstwami
• Konwersja warstw programu AutoCAD na warstwy mechaniczne

IV. NARZĘDZIA OPISOWE
• Wymiarowanie
• Opisy i symbole spoin
• Symbole: chropowatość powierzchni, tolerancja kształtu i położenia
• Punkty informacyjne
• Lista części

V. PRACA Z WYKORZYSTANIEM STRUKTURY MECHANICZNEJ
• Tworzenie komponentów i ich widoków
• Modyfikacja komponentów struktury
• Tworzenie zespołów i podzespołów komponentów
• Zestawienie komponentów i lista części
• Części znormalizowane

VI. GENERATORY TYPOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MECHANICZNYCH
• Biblioteka elementów
• Kreator połączeń gwintowych
• Generator wału
• Elementy wału – kreator łożysk
• Elementy wału – kreator wpustów
• Generator sprężyn
• Kreator przekładani łańcuchowej

VII. SYTUACJA UKRYWANIA W PROGRAMIE AC MECHANICAL
• Sytuacja ukrywania w rysunkach bez struktury mechanicznej
• Sytuacja ukrywania w rysunkach ze strukturą mechaniczną

VIII. PRZYGOTOWANIE RYSUNKÓW WYKONAWCZYCH I ZESTAWIENIOWYCH
• Tworzenie arkuszy w przestrzeni modelu
• Praca na rzutniach w przestrzeni arkuszu/układu

IX. OBLICZENIA INŻYNIERSKIE
• Obliczanie momentów bezwładności przekrojów
• Predefiniowane profile
• Linie ugięcia i momentu
• Obliczenia wałów
• MES 2D