AUTOCAD- STOPIEŃ 1 PODSTAWOWY

I. WPROWADZENIE DO PROGRAMU AUTOCAD
• Interfejs programu : wstążka, szybki pasek narzędziowy, menu podręczne, wiersz poleceń, pasek stanu
• Przesuwanie, powiększanie i pomniejszanie rysunku

II. NARZĘDZIA RYSUNKOWE
• Linia – wprowadzanie długości – wartości względne i bezwzględne – przy użyciu współrzędnych biegunowych i kartezjańskich
• Funkcja „Śledzenia”
• Rysowanie prostokątów – wprowadzenie do operacji „Polilinii”
• Okręgi, łuki, elipsy
• Kreskowanie i wypełnianie obszarów

III. MODYFIKACJA OBIEKTÓW NA RYSUNKU
• Narzędzia do zmiany położenia obiektów – przesuń, obrót
• Narzędzia do powielania elementów – kopiuj, odsuń, szyk prostokątny i biegunowy, lustrzane odbicie
• Narzędzia do edycji kształtu obiektów – rozciągnij, utnij, wydłuż, przerwij, fazuj, zaokrągl, rozbij, skaluj

IV. PRACA NA WARSTWACH
• Tworzenie warstw
• Edycja warstw
• Sterowanie widocznością i blokowaniem warstw

V. ELEMENTY OPISOWE
• Tekst – indeks górny i dolny, ułamki, style tekstu
• Tabela – scalanie, wypełnianie, style tabeli
• Wielolinia odniesienia – wstawianie, styl wielolinii)

VI. WYMIAROWANIE
• Wstawianie wymiarów liniowych, wyrównanych, kątowych, promienia i średnicy, współrzędnych,
• Wymiarowanie liniowe (ciąg wymiarowy) i od bazy
• Sterowanie właściwościami wymiarów
• Zarządzanie stylami wymiarowania

VII. PRACA NA BLOKACH
• Tworzenie i edycja bloków
• Wstawianie bloków
• Bloki zewnętrzne

VIII. PRZYGOTOWANIE WYDRUKU
• Ustawienie strony wydruku (wybór drukarki, formatu, stylu oraz skali wydruku)
• Ustawienie skali rzutni
• Wstawianie ramki i tabelki rysunkowej
• Wydruk do PDFa i DWFa