AUTODESK VAULT

I. SERWER ADMS – SERWER BAZY DANYCH AUTODESK VAULT
• Tworzenie bazy danych (repozytoriów)
• Dodanie użytkowników i ustalenie praw dostępu
• Obsługa bibliotek elementów znormalizowanych
• Tworzenie kopii zapasowych i ich odtworzenie

II. AUTODESK VAULT – KLIENT REPOZYTORIUM
• Okno nawigacji
• Okno główne
• Okno podglądu
• Okno skrótów

III. DODAWANIE I EDYCJA PLIKÓW REPOZYTORIUM
• Operacja wpisywania plików
• Operacja wypisywania (wypożyczenia) plików
• Praca na poprzednich wersji plików

IV. WYSZUKIWANIE PLIKÓW W REPOZYTORIUM
• Wyszukiwanie podstawowe
• Wyszukiwanie zaawansowane (za pomocą atrybutów plików)

V. ROZSZERZENIE PROGRAMU AUTODESK VAULT DLA APLIKACJI PROJEKTANCKICH
• Praca z Vault w Autodesk Inventor
• Praca z Vault w AutoCAD oraz w AutoCAD Mechanical
• Praca z Vault w pakiecie Microsoft Office

VI. AUTO LOADER – UMIESZCZANIE PROJEKTÓW DO REPOZYTORIUM VAULT