Cennik

Usługi szkoleniowe Studenci*, Osoby bezrobotne Pozostali Klienci
Nazwa kursu Ilość godzin Cena** Cena**
AutoCAD st.1 20 h 550 zł 800 zł
AutoCAD st.2 20 h 550 zł 800 zł
AutoCAD Mechanical 20 h 550 zł 950 zł
Inventor st.1 20 h 550 zł 1220 zł
Inventor st.2 20 h 550 zł 1220 zł
Autodesk Vault 20 h 500 zł 500 zł
Szkolenie dedykowane do uzgodnienia do uzgodnienia do uzgodnienia
  * Dotyczy studentów do ukończenia 26 roku życia.
** Podane ceny są kwotami brutto(nie jesteśmy płatnikami VAT).

 

Usługi dodatkowe Cena*
Przerysowanie dokumentacji rysunkowej
(ze skanów, zdjęć, dokumentacji papierowej do formatu 2D DWG)
Cena uzależniona od złożoności rysunku
(od 20 zł za format A4)
Przerysowanie dokumentacji rysunkowej
(ze skanów, zdjęć, dokumentacji papierowej do formatu 2D DWG)
Cena uzależniona od złożoności rysunku
(od 20 zł za format A4)
Modelowanie 3D z dokumentacji rysunkowej
(ze skanów, zdjęć, dokumentacji papierowej)
Cena uzależniona od złożoności rysunku
(od 20 zł za format A4)
Modelowanie 3D z dokumentacji rysunkowej
(wykonanej w formacie 2D DWG)
Cena uzależniona od złożoności rysunku
(od 30 zł za format A4)
Standaryzacja projektowania CAD 100 zł/h
Wdrażanie systemu Vault – programu do zarządzania dokumentacją projektową. 70 zł/h
*Podane ceny są kwotami brutto (nie jesteśmy płatnikami VAT)

 

Rabaty
1. Przy zorganizowaniu przez kogoś co najmniej 5-ciu uczestników na dany kurs, szkolenie dla organizatora gratis.
2. Przy zapewnieniu przez klienta własnej sali szkoleniowej cena dla każdego z uczestników będzie o 50 zł niższa.