INVENTOR – STOPIEŃ 1 PODSTAWOWY

I. WPROWADZENIE DO ŚRODOWISKA PRACY PROGRAMU
• Szablony
• Interfejs
• Style wizualne modeli

II. TWORZENIE PLIKU PROJEKTU – USTALENIE OBSZARU ROBOCZEGO, FOLDERÓW BIBLIOTECZNYCH, ITP

III. MODELOWANIE CZĘŚCI – SZABLON „STANDARD.ITP”
• Praca na szkicu 2D (wiązania geometryczne, wymiarowanie)
• Operacja tworzenie i modyfikacji brył 3D
• Edycja brył z wykorzystaniem „przeglądarki struktury”
• Tworzenie elementów z tworzyw sztucznych

IV. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
• Metody tworzenie płaszczyzn, osi i punktów konstrukcyjnych
• Praca w szkicu 3D

V. MODELOWANIE DETALU Z BLACHY CIENKOŚCIENNEJ – SZABLON „KONSTRUKCJA BLACHOWA.IPT.”
• Ustawienie parametrów grubości i promienia gięcia blachy
• Wstawianie kołnierzy
• Narzędzia do otworów przebijanych
• Tworzenie wzoru płaskiego blachy

VI. TWORZENIE ZŁOŻEŃ – SZABLON „STANDARD.IAM”
• Wstawianie części i podzespołów
• Wstawianie elementów znormalizowanych
• Wstawianie wiązań – ustalenie relacji między komponentami
• Analiza kolizji
• Tworzenie części w kontekście zespołu

VII. OPERACJE SPAWANIE – SZABLON „KONSTRUKCJA SPAWANA.IAM”
• Przygotowanie obróbki
• Spawanie czołowe i pachwinowe
• Obróbka wykończeniowa

VIII. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ I ZESTAWIENIOWEJ CZĘŚCI ORAZ ZŁOŻEŃ
• Tworzenie widoków, szczegółów, przekrojów, wyrwań
• Wstawianie opisów (wymiarowanie, tekst, numery pozycji, lista części)

IX. PRZYGOTOWANIE INSTRUKCJI MONTAŻU – SZABLON „STANDARD.IPN”
• Operacje rozsunięcia i obrotu poszczególnych komponentów zespołu
• Utworzenie animacji