INVENTOR – STOPIEŃ 2 ZAAWANSOWANY

I. TWORZENIE ZŁOŻEŃ W KONTEKŚCIE CZĘŚCI
• Praca na blokach – analizowanie zespołu w środowisku szkicu 2D
• Utworzenie zespołu z bloków szkicu 2D
• Utworzenie zespołu z części wielobryłowych

II. ZŁOŻONE OPERACJE TWORZENIA BRYŁ
• Modelowanie powierzchniowe
• Inventor Fusion – modelowanie swobodne brył

III. INTELIGENTNE NARZĘDZIA „I…”
• iPart – inteligentne części
• iAssembly – inteligentne zespoły
• iFeature – inteligentne operacje
• iMate – inteligentne wiązania
• iLogic – złożona parametryzacja
• iCopy – inteligentne kopiowanie

IV. ZARZĄDZANIE ELEMENTAMI CONTENT CENTER
• Dodanie nowych materiałów,
• Dodanie nowych detali
• Edycja istniejących elementów bibliotecznych

V. WYKORZYSTANIE GENERATORÓW TYPOWYCH MECHANIZMÓW
• Połączenie śrubowe
• Generator wału
• Kreator połączenia wpustowego
• Kreator łożysk
• Kreator przekładni pasowej
• Kreator przekładni zębatej

VI. GENERATOR RAM
• Tworzenie szkiców 3D ram
• Wstawianie kształtowników i ich edycja

VII. PRZYGOTOWANIE SZABLONU DOKUMENTACJI RYSUNKOWEJ
• Opracowanie nowej tabliczki i ramki rysunkowej
• Ustawienie stylów rysunkowych (grubości linii, dokładności wymiarów, itp.)

VIII. INVENTOR STUDIO – PRZYGOTOWANIE WIZUALIZACJI I ANIMACJI