Modelowanie 3D

Modelowanie 3D umożliwia inwestorom zrozumienie zamierzeń projektantów, wykonawcom oszczędza problemów z realizacją, a przyszłym nabywcom ukazuje zalety danego wyrobu. Dzięki modelom 3D możemy „stawiać czoła” większym wyzwaniom projektowym i spełniać coraz wyższe oczekiwania wobec produktu końcowego.

 
Model 3D umożliwia:
• w szybki sposób zobrazowanie każdego złożonego projektu i wyeliminowanie nieporozumień wynikających z interpretacji rysunków 2D. Dzięki prototypom można zaoszczędzić czas i środki do ich produkcji (możliwość eksportu modelu na drukarkę 3D)

• szybsze i łatwiejsze wprowadzanie zmian w projekcie, przy jednoczesnej automatycznej aktualizacji dokumentacji wykonawczej i zestawieniowej (2D)

• lepszą prezentację projektu za pomocą wizualizacji 3D (łatwiejszy przekaz intencji i założeń projektowych)

• wykrywanie kolizji, czyli eliminację kosztownych błędów na etapie projektowania.

Ze względu na różny stopień złożoności bryły oraz ich liczbę, wycenę dokonujemy dla każdego przypadku indywidualnie.