Pogotowie CAD

W jaki sposób ustawić odchyłkę wymiaru Inventorze…

W jaki sposób ustawić odchyłkę wymiaru Inventorze w taki sposób, aby program wyświetlał wyłącznie jedną wartość – z pominięciem zerowej odchyłki (np. : 25 -2). Opcję tą uaktywniamy poprzez zmianę ustawień w „stylu wymiarowania”. W przypadku, gdy chcemy, aby zmiana dotyczyła wszystkich wymiarów na rysunku, wówczas wprowadzamy zmianę w aktywnym stylu wymiarowym (Domyślne ISO). Jeśli...
czytaj więcej

Chciałbym w dokumentacji płaskiej Inventora przedstawić niektóre elementy w formie tła (odniesienia). W jaki sposób …

Chciałbym w dokumentacji płaskiej Inventora przedstawić niektóre elementy w formie tła (odniesienia). W jaki sposób można to uaktywnić? Należy otworzyć model złożenia, a następnie po podświetleniu w drzewie struktury elementów tła, wywołać podręczne menu, klikając prawym przyciskiem myszy. Po rozwinięciu opcji „struktura zestawienia komponentów”, uaktywniamy funkcję „Odniesienie”. Dzięki temu, po przejściu do dokumentacji płaskiej, program...
czytaj więcej

W jaki sposób można wyłączyć widoczność części…

W jaki sposób można wyłączyć widoczność części lub podzespołów w szablonie dokumentacji płaskiej Inventora. Opcja ta jest niedostępna do wyboru. Jeśli w danym rzucie lub przekroju chcemy wyłączyć widoczność danego podzespołu lub części, należy wejść w edycję widoku i odznaczyć opcję „Skojarzony”. Po ponownym kliknięciu prawym przyciskiem myszy na podzespół lub cześć w drzewie struktury,...
czytaj więcej

Mam bryłę 3D w AutoCADzie. W jaki sposób…

Mam bryłę 3D w AutoCADzie. W jaki sposób „spłaszczyć” do 2D ten element, aby móc wykorzystać go w swoim projekcie (wykonanym w 2D)? W pliku modelu 3D, przechodzimy na zakładkę Arkusz/Układ i otwieramy rzutnię (klikając 2xkrotnie w kartkę papieru). Następnie po ustawieniu elementu w odpowiednim położeniu, wpisujemy polecenie „Profil”. Po wybraniu bryły i potwierdzeniu zapytań...
czytaj więcej

W jaki sposób w liście części Inventora, wyświetlić części…

W jaki sposób w liście części Inventora, wyświetlić części podzespołu, w rysunku zestawieniowym głównego złożenia ?. Jeśli w liście części Inventora, chcielibyśmy przedstawić elementy składowe podzespołów detalowanego złożenia, należy wejść w edycję „Zestawienia komponentów” (opcja umieszczona w podręcznym menu, po kliknięciu prawego przycisku myszy na listę części). Po przejściu na zakładkę „Strukturalny”, uaktywniamy „Właściwości widoku”....
czytaj więcej

W jaki sposób w liście części Inventora wprowadzić ustawienia…

W jaki sposób w liście części Inventora wprowadzić ustawienia, aby program przedstawiał ilość pozycji zastosowanych kształtowników, a nie ich łączną długość? Przy wykorzystaniu generatora ram w Inventorze, program w kolumnie „Ilość” listy części przedstawia długość zastosowanych kształtowników. Jeśli chcielibyśmy, aby program wyświetlał ilość sztuk, należy wejść w edycję listy części i klikając prawym przyciskiem myszy...
czytaj więcej

W jaki sposób dodać kolumnę masy łącznej elementów …

W jaki sposób dodać kolumnę masy łącznej elementów w liście części Inventora (również w AC Mechanical)- program przedstawia tylko masę jednostkową detalu? W Inventorze: Należy wejść w edycję listy części i przejść do opcji „Wybór kolumny”. Poprzez opcję „Nowa właściwość”, wprowadzić atrybut „Masa całkowita”. Po zatwierdzeniu zmian, dodaliśmy nową kolumnę, jednak jest ona pusta. Aby...
czytaj więcej

Czy w AutoCADzie istnieje możliwość ustalenia położenia…

Czy w AutoCADzie istnieje możliwość ustalenia położenia elementu względem dwóch współrzędnych od zdefiniowanego punktu, bez rysowania linii pomocniczych? W celu ustalenia położenia obiektu względem dwóch współrzędnych, bazując na wybranym przez użytkownika punkcie, można wykorzystać polecenie „od” (ang. _from). Wówczas, w momencie potrzeby określenia odpowiedniej lokalizacji, wprowadzamy polecenie „OD” zatwierdzając Enterem, następnie klikamy w punkt charakterystyczny,...
czytaj więcej

W jaki sposób zmienić położenie całego zespołu w Inventorze?

W jaki sposób zmienić położenie całego zespołu w Inventorze? Efektywnym sposobem jest odblokowanie (wyłączenie opcji „Nieruchomy”) komponentów zespołu i ustalenie odpowiedniego położenia złożenia, wiążąc (bazując) komponenty względem płaszczyzn i osi globalnego układu współrzędnych, umieszczonych w katalogu „Początek”....
czytaj więcej

Nowa aktualizacja dla Inventora 2013 oraz 2014 …

Nowa aktualizacja dla Inventora 2013 oraz 2014. Dodatek Service Pack 2 dla programu Autodesk Inventor 2013 usuwa pewne błędy w tym programie i zapewnia rozwiązania różnych problemów, jakie mogą w nim wystąpić. Tą poprawkę można pobrać ze strony Autodesk http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=21702054&linkID=9242019 Dodatek SP2 można zainstalować w przypadku programu Inventor 2013, jak również wersji zaktualizowanych o dodatek...
czytaj więcej

Utworzyłem nowy układ współrzędnych, przestawiając …

Utworzyłem nowy układ współrzędnych, przestawiając kierunki osi układu. W jaki sposób obrócić cały rysunek do nastawionego LUWa? Aby obrócić cały rysunek do nastawionego LUWa można zastosować polecenie „PLAN” i wybrać opcję „Bieżący”. Wówczas cały rysunek dostosuje się do nowego układu współrzędnych. Polecenie to w wersji angielskiej „AutoCAD” również występuje pod tą samą nazwą....
czytaj więcej

Brak wyświetlania wymiarów w „Układzie” papieru

Brak wyświetlania wymiarów w „Układzie” papieru. Wstawiłem wymiary w modelu, jednak nie są one wyświetlane w rzutni. Warstwy mam włączone i widoczne. Jak to zmienić? Wymiary zostały wstawione wg stylu „opisowego”. Standardowo AutoCAD wyświetla elementy opisowe w skali 1:1, dla pozostałych wartości skal – nie są one wyświetlane – należy uaktywnić polecenie „skalaobiektu” i dodać...
czytaj więcej