Przerysowanie dokumentacji

Często użytkownicy aplikacji CAD stają przed problemem: co zrobić z papierową dokumentacją liczoną w setkach, czy tysiącach formatów?
W większości przypadków jest ona uaktualniana przez odręczne poprawienie rysunku – niestety przy kolejnych zmianach dokumentacja staje się mało czytelna i zniszczona. Również wstawienie skanu projektu jako podkład rastrowy np. w AutoCADzie, nie zapewnia swobodnej modyfikacji zawartych w nim treści.
Dopiero przeniesienie dokumentacji do wersji elektronicznej umożliwia pełne wykorzystanie możliwości posiadanych aplikacji CAD.

Ze względu na różny stopień trudności konwersji i liczbę rysunków, wycenę dokonujemy dla każdego przypadku indywidualnie.