BLOKI DYNAMICZNE – CZ.1 (OPERACJE: „OBRÓT”, „LUSTRO”)

Bloki dynamiczne rozszerzają podstawową funkcjonalność bloków. Zastosowanie w nich odpowiednich parametrów i operacji umożliwiają ich łatwą modyfikację po wstawieniu do rysunku, bez konieczności ich rozbicia lub edycji w edytorze bloku.

Parametr i operacja „Obrót”

Wprowadzamy zmiany w bloku, poprzez „Edytor bloków” /Block editor/.

edytor_bloku

Z palety autorskiej bloku /Block Authoring Palettes/, z zakładki „Parametry” /Parameters/, wstawiamy narzędzie „Obróć” /Rotation/. Najpierw klikamy w pkt. bazowy (środek obrotu), a następnie określamy położenie wymiaru kątowego.

parametr kąta 1

parametr kąta 2

Po zdefiniowaniu parametru obrotu, przechodzimy do zakładki „Operacje” /Actions/ i wywołujemy polecenie „Obróć” /Rotate/. Klikamy we wstawiony parametr, a następnie wybieramy obiekty bloku, które chcemy dynamicznie obracać.

operacja obrotu 1

operacja obrotu 2

Po zamknięciu edytora bloku i zapisaniu zmian, istnieje możliwość swobodnego obrotu elementów w bloku, bez konieczności jego rozbicia.

dynamiczny obrót

Parametr i operacja „Lustro”

Wprowadzamy zmiany w bloku, poprzez „Edytor bloków” /Block editor/.

Z palety autorskiej bloku /Block Authoring Palettes/, z zakładki „Parametry” /Parameters/, wstawiamy narzędzie „Odwróć” /Flip/. Najpierw definiujemy linię lustra, względem której będą odbijane obiekty.

Parametr lustra

Następnie wywołujemy polecenie „Odwróć” /Flip/, z zakładki „Operacje” /Actions/. Po wskazaniu parametru (kliknięciu strzałki linii lustra), określamy obiekty, które mają być dynamicznie przenoszone na druga stronę osi odbicia.

operacja lustra

Po wyjściu z edytora bloku i zapisaniu zmian, możemy swobodnie zmieniać stronę określonych elementów w bloku.

dynamiczne lustro

wstecz

Comments are closed.