BLOKI DYNAMICZNE – CZ.2 (OPERACJA „PRZESUŃ” I PARAMETR „DOPASOWANIE”)

Operacja „Przesuń”

Aby część obiektów w bloku można było swobodnie przemieszczać, należy wykorzystać operację „Przesuń” w „Edytorze bloku”. Jednak zanim wykorzystamy to polecenie, należy dodać parametr liniowy, definiujący kierunek ruchu.

Istotne jest, aby w przypadku chęci przesuwania kilku elementów w bloku, należy w pierwszej kolejności zgrupować je w blok (utworzyć blok w bloku), a dopiero później przystąpić do nadawania operacji ruchu.

FIMADE-TWORZENIE PODBLOKU

Po utworzeniu głównego bloku i przejściu do „Edytora bloku”, wstawiamy parametr liniowy.

FIMADE-WSTAWIENIE PARAMETRU LINIOWEGO

Następnie wprowadzamy operację „Przesuń”, wskazując parametr liniowy, punkt skojarzenia oraz obiekty, które będziemy przemieszczać w bloku. Dodatkowo, można określić zakres ruchu we właściwościach parametru liniowego – wpisując wartość maksymalną i minimalną.

FIMADE-OPERACJA PRZESUŃ

FIMADE-ZAKRES RUCHU

Po zamknięciu „Edytora bloku” i zapisaniu zmian, możemy przesuwać fragment bloku w określonym zakresie ruchu.

FIMADE-PRZESUWANIE ELEMENTÓW W BLOKU

Parametr „Dopasowanie”

Parametr ten umożliwia określenie uchwytu, który  będzie obracał blok, dopasowując go do innego obiektu w rysunku.

Aby zastosować ten parametr, wystarczy w „Edytorze bloku” określić dwa punkty na krawędzi bloku, która ma się dopasowywać. Należy pamiętać że pierwszy punkt parametru dopasowania nie może być wstawiony w pkt. bazowym bloku lub w uchwycie utworzonych wcześniej operacji dynamicznych bloku.

FIMADE-PARAMETR DOPASOWANIA

FIMADE-ZASTOSOWANIE PARAMETRU DOPASOWANIA

wstecz

Comments are closed.