DOSTOSOWANIE WIELKOŚCI OBIEKTÓW OPISOWYCH W AC MECHNICAL

Pracując w AC Mechanical, podczas wstawiania elementów opisowych (wymiary, numery pozycji, symbole mechaniczne, lista części, itp.) stwierdzamy często, że są one zbyt małe (nieczytelne) w stosunku do wykonywanego rysunku.

FIMADE - Nieczytelne opisy

W „zwykłym” AutoCADzie użytkownicy zmieniają w stylach obiektów opisowych ich skalę, dostosowując je do odpowiedniej wielkości – niestety należy to wykonać dla każdego stylu oddzielnie – styl wymiarowania, styl wielolinii odniesienia, itp.

W przypadku AC Mechanical, mamy dwa narzędzia, umożliwiające automatyzację tego procesu – jest to „Obszar skali” [ang. amscarea] oraz „Ramka rysunkowa” [ang. amtitle]

Polecenie „Obszar skali” /Karta: Widok; Panel: Obszary skali/ umożliwia określenie prostokątnego pola w obszarze modelu, w którym ustawiona skala automatycznie dopasowuje obiekty opisowe. Po narysowaniu okna obszaru i nastawieniu skali /dla opcji – skalowanie tekstu/, program umożliwi wskazanie już wstawionych elementów opisowych w celu dostosowania ich wielkości.

/Zmniejszamy skalę w celu zwiększenia skali obiektów opisowych/

FIMDE - Obszar_skali

Ciekawą funkcjonalnością tego polecenia jest to, że nastawiona skala jest automatycznie nadawania dla nowych obiektów opisowych. Nie ma przez to konieczności zastosowania tego polecenia dopiero po wstawieniu wszystkich elementów opisowych

FIMADE - Kolejne opisy z odpowiednia wielkością

W przypadku, gdy element podzespołu chcielibyśmy przedstawić w innej skali niż skala głównego złożenia, należy po przeskalowaniu detalu, umieścić go w dodatkowym „Obszarze skali”. W oknie tego polecenia, zmieniamy opcję na „skalowanie długości” i ustawiamy skalę, w której przedstawiamy komponent. Dzięki temu program zachowa tą samą wielkość wymiaru jak w całym rysunku, przywracając dodatkowo wyświetlanie wartości rzeczywistych.

/W przedstawionym przykładzie skala główna złożenia wynosi 1:10, a detal został powiększony x2 – stąd w oknie dialogowym „Obszaru skali” nastawiona została skala 1:5/

FIMADE - Detalowanie komponentów

FIMADE - Skalowanie długości

Kolejną zaletą tego narzędzia jest to, że program automatycznie rozpoznaje, w którym obszarze skali wstawiamy kolejne elementy opisowe.

/Dodając wymiary dla głównego złożenia, program nie przeskalowuje ich wartości, natomiast dla obiektu powiększonego już wykonuje przewartościowanie/

FIMADE - Opisy rozpoznają obszar skali

Drugie narzędzie – „Ramka rysunkowa” /Karta: Opisz; Panel: Arkusz/, umożliwia wstawienie ramki i tabelki rysunkowej do rysunku, przy jednoczesnym dopasowaniu wielkości obiektów opisowych. Wystarczy wówczas wybrać rodzaj formatu papieru, tabelki rysunkowej i skali, w której chcemy przedstawić nasze złożeniu lub detal.

FIMDE - Ramka rysunkowa

Wielkość skali w tym poleceniu program może sam wyznaczyć, klikając na opcję „Oblicz” i wskazując komponenty, które mają zostać umieszczone w nastawionym formacie papieru. Po uzupełnieniu wartości tabelki rysunkowej, uzyskujemy gotowy rysunek. Możemy w nim dalej wstawiać np. wymiary, a ich wielkość będzie odpowiednio dopasowana do nastawionej skali.

FIMADE - Gotowa tabelka

Ciekawą funkcjonalnością tego narzędzia jest możliwość edycji skali, formatu, czy tabelki, poprzez dwukrotne kliknięcie na ramkę rysunkową – program wówczas otwiera okno dialogowe polecenia „Ramka rysunkowa”, dając użytkownikowi szansę na wprowadzenie zmian.

Aby dodać do tego narzędzia własne ramki i tabelki rysunkowe (lub zmodyfikować istniejące), należy dokonać tego w lokalizacji:

C:\Users\Public\Documents\Autodesk\AutoCAD Mechanical 20..\ACADM\Gen\Dwg

\Format – formatki rysunkowe

\Revisionlist – tabele rewizji

\Title – tabelki rysunkowe

 

wstecz

Comments are closed.