EXPRESS TOOLS – BIBLIOTEKI NARZĘDZI ROZSZERZAJĄCYCH MOŻLIWOŚCI PROGRAMU AUTOCAD CZĘŚĆ I – POLECENIA DOTYCZĄCE BLOKÓW

Pakiet Express Tools  to zbiór narzędzi zwiększających wydajność i funkcjonalność programu AutoCAD. Można go zainstalować jako część pierwotnej instalacji produktu albo w późniejszym terminie za pomocą apletu „Dodaj lub usuń programy” w Panelu sterowania.

Pakiet ten jest dostępny w oryginalnej postaci, tylko w języku angielskim, jest udostępniany użytkownikowi bezpłatnie i nie jest objęty pomocą techniczną (firma Autodesk nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za prawidłowość i/lub efektywność jego działania).

Narzędzia Express Tools

1. Explode Attributes (BURST) – rozbija bloki, przekształcając wartości atrybutów w obiekty tekstowe.

Gdy użyjemy polecenia Rozbij /explode/ (karta „Narzędzia główne”, zakładka „Zmień”) dla bloku z atrybutem, wówczas program rozbije blok, a ustaloną przez użytkownika wartość atrybutu zamieni z powrotem w wyraz definiujący oznaczenie atrybutu.

Z kolei wykorzystując polecenie „Explode Attributes”, AutoCAD rozbije blok, a jego wartość atrybutu pozostanie ustalona (przekształci tylko atrybut w tekst jednowierszowy).

rozbijanie blokow z atrybutem

2. Replace block (BLOCKREPLACE) – zastępuje wszystkie wystąpienia określonego bloku innym blokiem.

Polecenie to wyszukuje w całym rysunku określony blok i zastępuje go innym określonym przez użytkownika blokiem.

Najpierw należy określić nazwę bloku, którego chcemy podmienić, wybierając go z listy lub klikając przycisk wyboru i zaznaczając blok na rysunku, a następnie w drugim oknie dialogowym, wybrać blok zastępujący.

Zamiana blokow

3. List properties (XLIST) – wyświetla typ, nazwę bloku, nazwę warstwy, kolor i rodzaj linii obiektu zagnieżdżonego w bloku lub odnośniku zewnętrznym.

Gdy potrzebujemy informacji np. z jakich bloków składa się wstawiony w rysunku blok lub odnośnik zewnętrzny, wystarczy użyć polecenia „List properies”, klikając obiekty umieszczone wewnątrz nich.

lista parametrow bloku lub odn

4. Export/Import Attributes (attout/attin) – Narzędzie ATTOUT umożliwia eksportowanie danych atrybutów bloku do pliku w celu ich wygodnego przeglądania i modyfikowania. Korzystając z narzędzia ATTIN można importować zmodyfikowane wartości atrybutów do oryginalnego rysunku.

Po uruchomieniu polecenia ATTOUT wyświetlany jest monit o podanie nazw pliku i nazwy bloków, które mają zostać przetworzone. Atrybuty w wybranych blokach zostaną zapisane w określonym pliku.

Narzędzie to stosuje się często do kopiowania danych z jednej tabelki rysunkowej do drugiej.

5. Convert block to xref (BLOCKTOXREF) – zastępuje wszystkie wystąpienia określonego bloku odnośnikiem zewnętrznym.

Zamieniając blok w odnośnik, zyskujemy:

– brak możliwości jego rozbicia,

– możliwość jego przycięcia,

– aktualizacja zmian w odnośniku, po modyfikacji pliku źródłowego,

– itp.

zmiana bloku w odnosnik

6. Copy Nested Objects (NCOPY) – kopiuje obiekty, które są zawarte w odnośniku, bloku lub podkładach DGN, bezpośrednio do bieżącego rysunku – bez konieczności ich rozbijania lub ustalania.

Kopiowanie z bloku

7. Extend to Nested Objects (BEXTEND) – używa bloku (lub obiektów w odniesieniu do bloku) jako obwiedni w celu wydłużenia obiektów na rysunku.

Trim to Nested Objects  (BTRIM) – używa bloku (lub obiektów w odniesieniu do bloku) jako obwiedni w celu przycięcia obiektów w rysunku

W starszych AutoCADach, przy wykorzystaniu polecenia „Utnij /Trim/” lub „Wydłuż /Extend/”, nie można było wskazać elementu wewnątrz bloku lub odnośnika (zaznaczał się cały blok/odnośnik), aby posłużył jako element ucinający lub obwiednia, do której chcemy wydłużyć. Tylko powyższe polecenia zapewniały tą funkcjonalność.

Obecnie – w nowszych AutoCADach, podstawowa funkcja ucięcia i/lub wydłużenia, umożliwia wskazanie elementów wewnątrz bloków jako krawędzi cięcia lub obwiedni wydłużenia.

wstecz

Comments are closed.