ROZBICIE TEKSTU W AUTOCADZIE – LITERY DO WYCIĘCIA LUB GRAWERU

W AutoCADzie, aby uzyskać tekst, w którym każdy zarys litery jest osobno rozrysowany, należy wykorzystać narzędzie „Explode text”, znajdujące się w karcie Express Tools. Polecenia karty Express Tools znajdują się wyłącznie w pełnym AutoCADzie (nie LT), po doinstalowaniu ich do programu. W standardowych ustawieniach instalacyjnych, narzędzia te nie są instalowane razem z AutoCADem. Po wprowadzeniu tekstu jedno lub wielowierszowego, przechodzimy na kartę „Express Tools” i z panelu „Text” wybieramy polecenie „Explode text”. Po zaznaczeniu tekstu, zatwierdzamy Enterem.

Rozbicie tekstu w AutoCADzie

Uzyskaliśmy rozbicie wszystkich liter tekstu na polilinię. Aby w szybki sposób dociąć litery, możemy przekształcić obiekty w region, a następnie sumą logiczną otrzymać wymagany efekt. Funkcja „Region” znajduje się w panelu „Rysuj”, karty „Narzędzia główne”, gdzie po jej wywołaniu, zaznaczamy obiekty i zatwierdzamy Enterem. Następnie po wpisaniu polecenia „SUMA” i zaznaczeniu elementów będących regionami, AutoCAD dotnie nam litery.

Przyciecie liter regionem i sum

Gdy poleceniem „Rozbij”, rozbijemy scalony tekst, wówczas każda litera będzie rozrysowana polilinią.

Uzyskana litera

wstecz

Comments are closed.