ZMIANA OBIEKTÓW NA „JAKWARSTWA” W AUTOCADZIE

W rysunkach DWG, wiele obiektów ma zmienione cechy typu: „Kolor”, „Rodzaj linii”, „Szerokość linii” w ich Właściwościach. Konsekwencją tej procedury jest to, że elementy te „nie słuchają” się nastawionych warstw.

zmiana_wlaciwosci

Aby to zmienić, wystarczy zastosować polecenie „Setbylayer”. Po wywołaniu tej funkcji, zaznaczamy obiekty, a następnie określamy, czy ma ona być zastosowana również dla bloków. Po zatwierdzeniu Enterem, program „resetuje” zmienione indywidualnie cechy obiektów na „JakWarstwa”.
Dodatkowo, wchodząc w „USTawienia” tego narzędzia, można zdecydować, jakie własności mają być zmieniane na „Jak Warstwa”.

jakwarstwa

wstecz

Comments are closed.